1998-2001 - CV De Faant

1998-2001

1998

Boksende Prinsen

Twee zaken binnen de gemeente trekken dit jaar de aandacht, ten eerste de affaire rond wedhouder Smits en het scheepsdiep en ten tweede de strubbelingen en miscommunicatie binnen de C.O.R. met betrekking tot de omvang van de ambtsperiode van Prins carnaval. Dit inspireert de bouwploeg om hier op ludieke wijze vorm aan te geven. Het geschil tussen Prins Hannes d’n Irste (Hans Verhagen) en de C.O.R. wordt weliswaar op volwassen wijze bijgelegd, maar Hannes laat echter weten dat ie tijdens het carnaval niet in zijn geliefde Faantelaand zal vertoeven, maar er even tussenuit is. Prins Reinier (Wout van Roosmalen) neemt het roer over. Reden voor de mannen van de ideeën om twee boksers in een ring te zetten, die symbool staan voor beide prinsen. De scheidsrechter is duidelijk gekleed in een C.O.R. carnavalskiel. Ook het scheepsdiep en het daarbij behorende haventje worden op ludieke wijze in het geheel verwerkt. Aldus worden op een krèèterige manier aan de problemen, een eigen wending gegeven. Met het thema ’Is deus Fers zat?’ wordt het er nog eens extra ingewreven en wordt menig Faant nog eens een spiegel voor gehouden. Carnavalsminded Faantelaand heeft goed in de gaten wat er wordt uitgebeeld. Tevens zien we een nar met in zijn handen een gemeentebord met opschrift: ‘Pottefaantekaant’ wat de onderlinge band tussen de drie kernen Potteschaiterslaand, Haaykaant en Faantelaand moet stimuleren. Die boodschap heeft burgemeester Wim Letschert het afgelopen jaar bij de receptie van ons 22-jarig jubileum geschonken aan De Faant. De wagen is wederom op de zo kenmerkende wijze gevormd met veel oog voor detail. “ Faanste Faant “ Andy Marcelissen laat zich samen met zijn “ Groste Ouwe Droif “ Conny van den Kieboom zoals het een paar van stand betaamd op wel zeer ludieke wijze door de straten van `t Fér voeren. De eerste prijs valt ons ten deel voor De Leuthappers en De Haoverakkers. Ook wordt de wisselbeker binnen gehaald. De toekomst van de faant is ook gewaarborgd want voor de eerste keer loop er een jeugdgroep van CV de Faant mee in de optocht van UtFaantelaand

1999

Muziekkiosk

Een prachtige variant op het motto ’Ut gaot es un flutje’ wordt gecreëerd door middel van een klassieke invulling. De jubilerende Harmonie ‘De Eendracht’ wordt namelijk geëerd door de bouwploeg van C.V. de Faant. Er wordt een stokoude man met grijze baard gevormd die de oprichter van de harmonie moet voorstellen. Het is een imposante blikvanger . Hij zit bovenop de kiosk, waarover Henk Luybregts zich dat jaar ontfermt met een toewijding die men hooguit nog ziet bij restaurateurs van monumentale panden. De kiosk, onlosmakelijk verbonden met muziek en centraal tijdens ons Faantelaandse carnaval. ‘De Faant flut mee’ is het thema van de wagen. Een andere voorstelling op de wagen verwijst naar een evenement dat de plaats Raamsdonksveer internationaal op de kaart heeft gezet en waar elke Faant trots op is, namelijk het Cajun- en Zydecofestival. Een carnavaleske neger bespeelt de sax en symboliseert dit inmiddels unieke festijn. Het ruim zeven meter lange onderstel dat sinds 3 jaar in gebruik is, noopt de bouwers automatisch tot het bouwen van een grotere wagen dan de wagens uit de jaren ’92 t/m ’96. Er moet vanuit een groter oppervlak worden gewerkt, wat inhoudt dat naarmate men meer de hoogte ingaat ook meer vlakken moeten worden opgevuld. Gemiddeld genomen betekent dat voor elk meer arbeid. Maar ut gaot es un flutje. De vormers Jan en Paul Marcelissen en Martin van Rooij krijgen bij tijd en wijle ondersteuning van Patrick Marcelissen (WC-Experience) en dat is mooi meegenomen. Op die manier is er ook nog ruimte voor de details aan de wagen. Zo’n 30 bouwers werken mee aan deze praalwagen, die voor de 15e keer door Corne Leys het Faantelaand wordt door getrokken. Er wordt ‘veul gekret bai de waoge’ dat jaar. Vooral de mannen die zich ontfermen over de bewegingen van de poppen moeten het ontgelden. De krèèters vinden dat de wagen te statisch is. Zij maken vergelijkingen met het wassenbeeldenmuseum. En technisch gezien komt het er eigenlijk op neer dat er weer veel mensenhanden nodig zullen zijn om de poppen aan te drijven.

Ongerust

Cor Baardemans is er lang niet gerust op of hij wel voldoende ‘volluk in de waoge’ krijgt. Uiteindelijk is er een optimale bezetting. O.a. Bertus Keijzers jr., zijn broer John Keijzers, Michel de Meyer, Ronny van Schijndel en Jurgen Baardemans kruipen in de wagen, maar bijzonder is vooral dat Henk van den Kieboom dit voor de 16e keer doet. Sterker nog: Henk vertelt zijn verbaasde collega-bouwers doodleuk, dat ie alleen in het jaar dat ie Faantste Faant is geweest (dit was in 1987) niet in de wagen heeft gezeten. ‘Ooooh, daoroem zien wai jou al jaore nie bai d’n oeptocht Henk’, krijgt Henk te horen. De waardering voor deze mannen is echter enorm. Anoniem leveren zij een belangrijke bijdrage aan de presentatie van de wagen. Een opoffering waardoor ze zelf nauwelijks iets van de optocht zien.

De weer in grote getale opgekomen toeschouwers tijdens de optocht vragen zich inmiddels af of er bij de gebroeders de Meijer spraken is van partnerruil als ze voorafgaande aan de prachtige creatie van Cv de Faant, Jos en Nel de Meijer gearmd zien lopen. Dit is echter niet het geval, Jos en Nel zijn dit jaar alleen maar als “ Faantste Faant “ en “ Grotste Ouwe Droif “ een paar. Met 4763 wordt de eerste prijs binnen gehaald voor de nog jonge vereniging C.V. De Speer. Onze snotpinnen doen het ‘Oep zun boereflutjes’ met als gevolg een prachtige tweede plek in de categorie jeugdgroepen.

2000

Circus

Kan een oorlog in Kosovo ervoor zorgen dat de winterperiode voor wagenbouwer, maar vooral secuur plakker Jan de Ruijter, er totaal anders uit gaat zien? Dat Bertus Keijzers jr. het ratelende geluid van een rol plakband, die als een slijptol door zijn handen raast en waarmee hij in een mum van tijd de frames dichtmaakt, niet kan laten horen? Dat Peer Ploim geen ‘meters’ meer kan maken, als hij met zijn verfkwast grote vlakken vliegensvlug van een basistint voorziet? Dat Jos de Meijer geen kans meer krijgt zijn, tot groot vermaak van de andere bouwers, beeldende opmerkingen te maken? Het had zomaar gekund in de aanloop naar het millenniumjaar 2000. Alarmerende berichten in De Stem, die duidelijk maken dat de clubs, op verzoek van het Ministerie van Defensie, zo snel mogelijk de hal moeten verlaten. Deze zal namelijk gebruikt worden als intakeruimte voor Kosovaarse vluchtelingen die tijdelijk hun opvang krijgen in de Pontonniers kazerne. Zo kan het gebeuren dat al in april een stoet van deels of geheel ontmantelde carnavalswagens, verbaast gadegeslagen door de Verenaren door Raamsdonksveer rijdt op weg naar een andere opslagruimte. De ondeugende plannen die de Faant weer heeft voor dit keer het Zilveren Jubileum, dreigen te moeten worden bijgesteld. Het loopt echter wederom goed af. De garage waar al drie jaar gebouwd wordt komt op tijd weer vrij en de stoet onderstellen kan weer vice versa. ‘De Kosovaren kunnen misschien wel meebouwen’, zo wordt er optimistisch vanuit de C.O.R. gedacht. De ontheemde vluchtelingen hebben echter andere dingen aan hun hoofd. Een oud Kosovaars echtpaar komt af en toe kijken naar de wagens. Zij schuiven stilletjes, gebukt onder het recente verleden, tussen de kleurrijke creaties door. De bouwers beseffen daardoor eens te meer, dat de carnavalswereld, de wereld van de scherts is. Het contrast is scherp, te absurd voor woorden. Carnaval de omgekeerde wereld? De bouwers moeten zich inderdaad legitimeren aan de poort van de kazerne. Er doen zich vervelende dingen voor. Op zaterdagmorgen naar Radio Tornado luisteren is er even niet bij, als blijkt dat de transistorradio spoorloos is verdwenen, en slijpen zonder slijptol valt ook niet mee. In dit dwaze circus bouwt C.V. de Faant aan zijn idee: Sirrekus Faant. Compleet met tijgers, leeuwen, apen, olifanten, jongleurs, clowns en acrobaten. Zowel qua thema, vormgeving en kleurverdeling wordt deze wagen een van de mooiste en meest spraakmakende wagens van De Faant tot dan toe. Dat vinden ook Cees van Strien en Trees Riool, beide 25 jaar lid en gekozen tot “ Faanste Faant en “ Grotste Ouwe Droif “ De wagen zal echter de geschiedenisboeken in gaan als de wagen die voor het eerst in 13 jaar geen eerste prijs op zal leveren. Dat dit een keer moest gebeuren, daarover zijn de bouwers niet verbaasd. Maar dat een opvallende en humoristische circusact voor de wagen, die als presentatie geldt, door de jury over het hoofd wordt gezien, wordt als zeer vreemd ervaren. Niettemin is men het er binnen de gelederen over eens dat de hegemonie eigenlijk te lang heeft geduurd. Te vaak is C.V. de Faant dè uitdager geweest naar andere clubs toe. Binnen de kern van de bouwclub is echter al jaren geleden besloten, dat de club die C.V. de Faant van zijn troon zou stoten, van goede huize moest komen. Met als gevolg dat er juist om die reden vaak nog eens extra schepje bovenop werd gedaan. Alleen dat zet iedere club op scherp, alleen dat zal de toekomst en het niveau van de optocht waarborgen, is de opinie. De prachtige zilveren loopgroep die voor de wagen liep, behaalde de 5e plaats. En een pleister op de wonde was dat de jeugdgroep wel de eerste plaats behaalde, een rede temeer om naar de toekomst te kijken Op maandagavond na de prijsuitreiking maakt een delegatie van onze bouwclub de memorabele gang naar Het Heerehuijs, waar kersverse winnaar C.V. de Speer zijn domicilie heeft en volledig uit zijn dak gaat. Traditioneel wordt naar de winnaar een krat bier gebracht en ontwerper William van der Pluijm lurkt samen met zijn mannen en de onze aan het vocht van de overwinning. C.V. de Faant heeft er in C.V. de Speer een geduchte concurrent bij gekregen. En zo hoort het ook. Eindelijk. Lange leve ut Faantelaand. Hulde ook aan De Reutefleutes, De Haoverakkers maar bovenal De Leuthappers die mede door hun doorzettingsvermogen De Faant stimuleerden tot grootse daden.

2001

Boerenkar

Bertus Keijzers komt een beetje down terug van zijn eerste bezoekje aan de nieuwe bouwruimte die is toegewezen nadat de garagebox op de Pontonniers kazerne is gesloopt. Het betreft dit keer de voormalige brandweerkazerne op hetzelfde terrein. Het is er goed koud, de nutsvoorzieningen zijn waardeloos. En er staan maar liefst 8 clubs binnen. De veiligheid is er ver te zoeken. Constant valt de stroom uit. ‘We staon regelmaotig in d’n doenkere, zo zie in ieder geval niemand wè wai maoke’, zegt Bertus. ’Ut schaithois stao bekaast aon de Rijksweg’ zegt onze voorzitter. De mistroostige entourage demotiveert de bouwers zodanig dat de opkomst afneemt. Bovendien hebben enkele bouwers dat jaar wat andere verplichtingen, maar m.n. de vormers Jan en Paul Marcelissen missen broer Patrick en Martin van Rooy, die hen enkele jaren goed hebben ondersteund bij het vormwerk. Ad van Steyn komt met een tussenoplossing als hij een loods in De Dombosch aan het inrichten is voor zijn schildersbedrijfje. Hij staat toe dat daar dit jaar wat kleine elementen kunnen worden gemaakt en geverfd. En dat is wel prettig bij de kamertemperatuur die daar heerst. Er rijdt vanaf dat moment continue een konvooi met poppen op en neer, want lassen gebeurt op de kazerne. Maar het feit dat we op twee locaties bouwen heeft ook zijn weerslag op de saamhorigheid en derhalve de genoemde opkomst. Er moet dan ook op het laatste moment nog flink worden aangepoot. Niettemin staat er op zondagmiddag 25 februari een fraaie wagen op het Heereplein. Met het onderwerp ‘Wai lèève es boere’ is de ontwerper terug gegaan naar de roots van het moderne carnaval, toen eenieder zich nog met een blauwe kiel uitdoste. Er wordt daarmee voortgeborduurd op het thema van de jaarlijkse ‘Fistaovund’. Het wordt een boerenwagen met alle elementen die daarbij horen. Als presentatie lopen er boeren en boerinnen om de wagen heen die passende dingen uitdelen. Tevens zijn er een achttal looppoppen vervaardigd, waar evenveel Faanten zijn onder gekropen om ze voort te bewegen. Ex beroeps militair, en rij-instructeur Rinus Kallemein loop zoals het een militair betaamt fier voor de stoet uit als “ Faanste Faant, ook bij Annie van Seeters zit het pak van de “ Grotste Ouwe Droif als gegoten. In al zijn disciplines past de wagen perfect in de rij van al die karakteristieke pronkstukken uit het verleden. Er is echter geen tijd voor het maken van de tractorombouw, waarbij men zich verschuilt achter het excuus dat een tractor zo goed bij het boerenleven past !!!! De huisstijl wordt niet verloochend. Er wordt een prachtige tweede prijs behaald, achter wederom C.V. De Speer en voor nieuwkomer C.V. Tjop Tjop. Maar de Faant kijkt met enige bezorgdheid naar de nabije toekomst.

Schaamte

Cor Baardemans vicevoorzitter en wagenbouwer schrijft dan ook in het jaaroverzicht van 2001 het volgende. Het moet me van het hart dat als we op deze wijze door gaan ik het idee heb dat CV De Faant binnen nu en twee jaar niet meer in staat is een grote wagen te bouwen. Ik schaam me als bestuurslid als ik zie dat tijdens de optocht een beroep moet worden gedaan op niet leden om mee te lopen in de optocht, ik vindt het ook jammer voor die mensen waar je altijd een beroep op kan doen. Ik vind, maar dat is mijn persoonlijke mening, dat ik als bestuurslid een bepaalde verantwoording draag ten opzichte van de 210 leden van CV De Faant. Maar ik vind ook dat die overige 209 leden een bepaalde verantwoording hebben tot het positief uitdragen van een vereniging als CV De Faant. Hopelijk zet dit alles uw eens aan het denken om zo met elkaar tot een oplossing kunnen komen, zodat de toekomst en dat geld niet alleen de wagenbouw maar ook vele andere zaken binnen de vereniging gewaarborgd zal zijn. De verre toekomst lijkt overigens wel verzekerd, want onze snotpinnen behalen de eerste prijs in de categorie jeugdgroepen.


Foto's 1998
Foto's 1999
Foto's 2000
Foto's 2001Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!